පළිබෝධ මර්ධනය විකල්ප ක්‍රම - කළු කුරුමිණි පෙරමෝන උගුල්

කළු කුරුමිණි හානිය රතු කුරුමිණි හානිය තරම් මාරාන්තික නොවන නිසා, බහුතරය මේ පිළිබඳ ඉතාමත් අඩුවෙන් අවදානය යොමු කරයි. ලංකාවේ සියලු පොල් වගා කරන ප්‍රදේශ වල දැකිය හැකි කුරුමිණි හානිය නිසා පොල් ගසේ වර්ධනය බාල වීම සහ එමඟින් ගහ පීදීමට ගතවන කාලය වැඩි වීම ප්‍රධාන ගැටලුවකි. කළු කුරුමිණියා සියළු වයස් වල පොල් ගස් වලට හානි සිදු කරන අතර, හානි කළ ස්ථාන වලින් රතු කුරුමිණි හානිය පැමිණිය හැකි වීම නිසා, මෙම කෘමි හානිය සුළු කර තැකිය නොහැක. මෙම උවදුර පාලනය සඳහා බාවිතා කරන යාන්ත්‍රික ක්‍රමයක් ලෙස කලු කුරුමිණි පෙරමෝන උගුල් හඳුන්වන්න පුළුවනි.
වැඩුණු කළු කුරුමිණියන් පෙරමෝන උගුල් යොදා, උගුල් ගත කර විනාශ කිරීම මගින් කෘමි ගහනය අඩු කරගත හැක. පිරිමි කළු පොල් කුරුමිණියන් විසින් විශේෂිත ලිංගික රසායනික සංයෝග තුනක් නිකුත් කරයි. එයින් එතිල් 1- 4-මෙතිලොක්ටැනෝට් නම් ඒකරාශී පෙරමෝනයට පිරිමි සහ ගැහැණු කුරුමිණියන් ආකර්ෂණය කරගැනීමේ හැකියාව පවතියි.

පෙරමෝන උගුල සකසා ගැනීමේදී,

1.අඩි 5ක් හෝ 6ක් උස, විෂ්කම්භය අඟල් 4ක් හෝ 6ක් වන පී.වී.සී බටයක් අවශ්‍යය

2. රූපය පරිදි බටයේ එකිනෙකට විරුද්ධ අතට අඟල් 14 ක පරතරය ඇතිව ප්‍රමාණයෙන් අඟල් 4 x 3 වන කවුළු දෙකක් සාදාගත යුතුය.

3.බටයේ පහළ කවුළුවේ සිට අඟල් එකහමාරක් පමණ ඉහළින් සිදුරක්, පෙරමෝන රැඳවීම සඳහා විද ගත යුතුය.

4.රූපයේ දැක්වෙන පරිදි බටයේ පහළ කෙළවර, වැසි ජලය බැසයාමට සිදුරු කළ යුතුය.

5.සිදුරු කරගත් පහළ කෙළවර, රූපයේ දැක්වෙන ලෙස හොඳින් වැසෙන සේ පියනකින් වසා දැමිය යුතුය. (සිදුරු කරගත් ස්ථාන වලින් ජලය ඉවත් වීමට ඉඩ සලස්වා)

6.පසුව බටයේ පහළ කොටසේ සිට අඩි 2ක් පමණ වන සේ කොහුබත් හෝ පොල් ලෙලි පිරවීම සිදුකළ යුතු අතර, පෙරමෝන යොදන කවුළුව අවහිර නොවිය යුතුය. මෙලෙස පොල් ලෙලි හෝ කොහුබත් යොදන්නේ උගුල් ගතවන කුරුමිණියන්ට සිටීමට මාධ්‍යයක් සැපයීමටයි.

7.අවසාන පියවර ලෙස සපයාගත් පෙරමෝන පහළ සකසා ගත් (පොළොවට ආසන්නම කවුළුව) කවුළුව අසල රැඳවීම සිදුකළ යුතුය.

උගුල ක්ෂේත්‍රයේ තැබිමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු

• අක්කර පහක් සඳහා එක් පෙරමෝන උගුලක් රැඳවීම ප්‍රමාණවත්‍ ය .
• උගුල සෙවණ ඇති ස්ථානයක, කවුළු නොවැසෙන ලෙස ලී ආධාරකයකින් රැඳවිය යුතුය.
• සති දෙකකට වරක් පරීක්ෂාකර උගුල් ගතවූ කෘමීන් ඉවත් කර, නැවත උගුල පෙර සේම ස්ථානගත කළ යුතුය.ප්‍රතිචාරයක් සටහන් කරන්න

Your email address will not be published.