පළිබෝධ මර්ධන විකල්ප ක්‍රම - පොල් මයිටා හානි මර්ධනය සඳහා ජෛව විද්‍යාත්මක ක්‍රමයක්

පොල් මයිටා හානි මර්ධනයට විලෝපික මයිටාවන්

පොල් මයිටාවා (ඇසේරියා ගුරෙරෝනිස්) පොල් ගෙඩි වලට හානි කරන පළිබෝධකයකි. වැඩුණු පොල් මයිටාවෙකු ඉතා කුඩා වන අතර දිග සහ පළල පිළිවෙලින් මයික්‍රෝමීටර 255ක් සහ 52ක් පමණවේ. අපට එය පියවි ඇසින් දැකිය නොහැකි වන අතර රිදී ලප ලෙස දිස්වන සමූහ ලෙස ජීවත් වේ. සාමාන්‍ය ඇසකින් නිරීක්ෂණයට 10x (10 බලයකින් යුතු) අත් කාචයක් අවශ්‍ය වේ.

මයිටා හානිය

පොල් මයිටාවා දින 7-10 ක කාලයක් තුළදී ජීවන චක්‍රය අදියර 4 ක් යටතේ සම්පූර්ණ කරන අතර, වැඩිහිටි අවධියකින්, කීට අවධි දෙකකින් සහ බිත්තර අවධියකින් සමන්විත වේ. මෙලෙසින් කුඩා කාලයක් තුළදී වර්ධනය වීම, මයිටා ගහනය වේගයෙන් පැතිර යාමට හේතුවේ. මයිටාවන් පෝෂණය කරන්නේ ඵලය මතුපිට පටක සිදුරු කර යුෂ උරා ගැනීමෙනි.

පොල් මයිටාවන් - ඇසේරියා ගුරෙරෝනිස්

ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට පොල් මයිටාවන් පාලනය සඳහා විලෝපික මයිටාවාන් ක්ෂේත්‍රයට නිදහස් කිරීම නිර්දේශ කර ඇත. “නියෝසිලස් බරාකි” නමැති මෙම විලෝපික මයිටා විශේෂය, විශේෂිත අභිජනන මධ්‍යස්ථානය තුල සමූහ ලෙස ගුණනය කර හානි ගස් වලට මුදා හැරීම සඳහා වගා කරුවන්ට ලබා දීම සිදු කෙරේ.

විලෝපික මයිටාවන් - නියෝසිලස් බරාකි

විලෝපිකතාව

විලෝපික මයිටාවන් මගින් පොල් මයිටාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ නොවන අතර පොල් මයිටාවාන් යුෂ උරා බීමෙන් අස්වැන්නට සිදු වන හානිය අවම කිරිම අපේක්ෂා කළ හැක.

විලෝපික මයිටාවන් ගස් වලට යොදන ආකාරය.

  • පෙබරවාරි සිට ඔක්තෝම්බර් දක්වා කාලය තුල විලෝපික මයිටාවන් මුදා හැරීම නිර්දේශ කරයි. විලෝපික මයිටා පැකට් හානියට පත් පොල් ගස්වල කුඩා කුරුම්බැට්ටි අතර රැදවිය යුතුය.
  • තදබල හානියක් ඇති වගාවන් සඳහා සල්ෆර් ෆාම් තෙල් මිශ්‍රනය යොදා මාසයකට පසුව විලෝපික මයිටාවන් යෙදීම මගින් වඩාත්
    හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකිය .
  • විලෝපික මයිටාවන් කුඩා ප්‍රමාණයේ පොලි ප්‍රොපලීන් පැකට්වල ගුණනය කර වගාකරුවන්ට නිකුත් කරනු ලැබේ
  • ලබා දෙන පැකට්ටුව හතරට නවා එක් කෙළවරක් කපා ඇතුලත ද්‍රව්‍ය විසිරී නොයන පරිදි කුඩා බැට්ට අතර රැදවීම සිදු කල යුතුය.

  • විලෝපික මයිටා පැකට් පොල් වලු අතර රැදවීම සදහා ගස් නගින්නෙකුගේ සහය ලබා ගැනීම සිදු කර ගත යුතුය. ඊට අමතරව දිගු ලීයක් (කෙක්කක්) යොදා ගනිමින් විලෝපික මයිටා පැකට් රැඳවිය හැක.
  • හානි කළමණාකරණය සඳහා විලෝපික මයිටා පැකට් මුල් වරට යෙදීමෙන් පසු නැවත මාස 03කට වරක් විලෝපික මයිටා පැකට් හානියට පත් ගස් වල රැදවිය යුතුය.
  • පොල් ඉඩම් වල මයිටා හානිය පාලනයට විලෝපික මයිටාවන් යෙදීමේදී, වැඩිදුර උපදෙස් හා විලෝපික මයිටා පැකට් ලබාගැනීම සඳහා ප්‍රදේශයේ පොල් සංවර්ධන නිලධාරි හෝ ප්‍රාදේශීය කළමණාකරු වෙත දැනුම් දීමෙන් සපුරා ගත හැකිය.

ප්‍රතිචාරයක් සටහන් කරන්න

Your email address will not be published.